XXV sesja Rady Miejskiej w Koluszkach

w dniu 2020-09-28, godz. 14:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2.Przyjęcie porządku obrad.

Głosowanie (wniosek 1)Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)

3.Informacja Burmistrza o pracach między sesjami. (druk nr 1)

4.Analiza oświadczeń majątkowych dokonana przez Przewodniczącą Rady Miejskiej w Koluszkach za rok 2019. (druk nr 2)

5.Analiza oświadczeń majątkowych dokonana przez Burmistrza Koluszek za rok 2019. (druk nr 3)

6.Informacja o przygotowaniu przedszkoli i szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Koluszki, do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2020/2021. (druk nr 4) opiniuje Komisja Oświaty, Wychowania, Kultury oraz Spraw Młodzieży

7.Informacja o stanie bezrobocia na terenie Gminy Koluszki. (druk nr 5) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

8.Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego za rok 2019. (druk nr 6) opiniuje Komisja Ładu, Porządku i Ochrony Przeciwpożarowej

Głosowanie (Sprawozdanie z działalności Komendy Powi...)

9.Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego za rok 2019. (druk nr 7) opiniuje Komisja Ładu, Porządku i Ochrony Przeciwpożarowej

Głosowanie (Sprawozdanie z działalności Komendy Powi...)

10.Sprawozdanie z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Koluszki za rok 2019. (druk nr 8) opiniuje Komisja Ładu, Porządku i Ochrony Przeciwpożarowej

Głosowanie (Sprawozdanie z działalności Ochotniczych...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie zasad wypłacania diet dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli. (druk nr 9) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zasad wypłaca...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. (druk nr 11) opiniuje Komisja Ładu Porządku i Ochrony Przeciwpożarowej

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dr...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2020 (druk 12) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu...)

14.Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Koluszki na lata 2020-2031. (druk nr 13) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletni...)

15.Sprawy różne.

16.Zakończenie obrad.