XXIV sesja Rady Miejskiej w Koluszkach

w dniu 2020-08-17, godz. 14:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Informacja Burmistrza o pracach między sesjami. (druk nr 1)

4.Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji wydzielonych rachunków dochodów własnych w jednostkach budżetowych Gminy Koluszki. (druk nr 2) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji w...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Koluszki na rok szkolny 2020/2021. (druk nr 3) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia śr...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. (druk nr 4) opiniuje Komisja Ładu, Porządku i Ochrony Przeciwpożarowej

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dr...)

7.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty dla nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców na terenie Gminy Koluszki. (druk nr 5) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2020 (druk 6) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu...)

9.Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Koluszki na lata 2020-2031. (druk nr 7) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletni...)

10.Sprawy różne.

11.Zakończenie obrad.