XXI sesja Rady Miejskiej w Koluszkach

w dniu 2020-05-07, godz. 10:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Informacja Burmistrza o pracach między sesjami (druk nr 1)

4.Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za rok 2019 (druk nr 2) opiniuje Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska

Głosowanie (Sprawozdanie z realizacji Gminnego Progr...)

5.Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2019 dla Gminy Koluszki (druk nr 3) opiniuje Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska

6.Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu współpracy Gminy Koluszki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok (druk nr 4) opiniuje Komisja Oświaty, Wychowania, Kultura oraz Spraw Młodzieży

Głosowanie (Sprawozdanie z realizacji Rocznego Progr...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Władysława Strzemińskiego w Koluszkach za rok 2019 (druk nr 5) opiniuje Komisja Oświaty, Wychowania, Kultury oraz Spraw Młodzieży

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia spr...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach za rok 2019 (druk nr 6) opiniuje Komisja Oświaty, Wychowania, Kultury oraz Spraw Młodzieży

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia spr...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty dla nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców na terenie Gminy Koluszki (druk nr 7) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody...)Głosowanie (wniosek formalny radnego Michała Sudowsk...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych przy drogach powiatowych na terenie Gminy Koluszki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (druk nr 8) opiniuje Komisja Ładu, Porządku i Ochrony Przeciwpożarowej

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia pr...)

11.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Koluszkach oraz ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie (druk nr 9) opiniuje Komisja Oświaty, Wychowania, Kultury oraz Spraw Młodzieży

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2020 (druk 10) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu...)

13.Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Koluszki na lata 2020-2031 (druk nr 11) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletni...)

14.Sprawy różne.

Głosowanie (wniosek - propozycja odpowiedzi )

15.Zakończenie obrad.