LXV sesja Rady Miejskiej w Koluszkach

w dniu 2023-09-28, godz. 16:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2.Przyjęcie porządku obrad.

Głosowanie (1. Wprowadzenie projektu uchwały zmienia...)Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)

3.Analiza oświadczeń majątkowych dokonana przez Przewodniczącą Rady Miejskiej w Koluszkach za rok 2022. (druk nr 1)

4.Analiza oświadczeń majątkowych dokonana przez Burmistrza Koluszek za rok 2022. (druk nr 2)

5.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację zadania pn. Modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2917E w Lisowicach gm. Koluszki. opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, referuje Skarbnik Gminy

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

6.Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Koluszki na lata 2023-2032. (druk nr 3) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, referuje Skarbnik Gminy

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletni...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2023. (druk nr 4) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, referuje Skarbnik Gminy

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu...)

8.Zakończenie obrad.