LXIII sesja Rady Miejskiej w Koluszkach

w dniu 2023-08-14, godz. 14:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Informacja Burmistrza o pracach między sesjami. (druk nr 1)

4.Sprawozdanie z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Koluszki za 2022 r. (druk nr 2) opiniuje Komisja Ładu, Porządku i Ochrony Przeciwpożarowej

Głosowanie (Sprawozdanie z działalności Ochotniczych...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie lokalu. (druk nr 3) opiniuje Komisja Mienia Komunalnego i Gospodarki Komunalnej, referuje Dyrektor Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie udziałów we współwłasności nieruchomości, położonej w obrębie Gałków Mały, od osób fizycznych. (druk nr 4) opiniuje Komisja Mienia Komunalnego i Gospodarki Komunalnej, referuje Dyrektor Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Koluszki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (druk nr 5) opiniuje Komisja Ładu, Porządku i Ochrony Przeciwpożarowej, referuje Dyrektor Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia pr...)

8.Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Koluszki na lata 2023-2032. (druk nr 6) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, referuje Skarbnik Gminy, referuje Dyrektor Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletni...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2023. (druk nr 7) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, referuje Skarbnik Gminy

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu...)

10.Sprawy różne.

11.Zakończenie obrad.