XLVIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Koluszkach

w dniu 2022-07-15, godz. 12:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północno-wschodniej części obszaru gminy Koluszki. (druk nr 1) opiniuje Komisja Mienia Komunalnego i Gospodarki Komunalne, referuje Dyrektor Wydziału Inwestycji Rozwoju Gospodarczego – projekt uchwały został przekazany wraz z materiałami na poprzedniej sesji - załączniki do projektu uchwały znajdują się na stronie internetowej BIP Koluszki w zakładce – ogłoszenia komunikaty - w załączeniu Tabela nr 1 i nr 2 z uwagami mieszkańców

Głosowanie (TABELA nr 1. L.p. 1 - uwaga nr 2)Głosowanie (L.p. 2 - uwaga nr 3)Głosowanie (L.p. 3 - uwaga nr 4)Głosowanie (L.p. 4 - uwaga nr 7)Głosowanie (L.p. 5 - uwaga nr 8)Głosowanie (L.p. 6 - uwaga nr 9)Głosowanie (L.p. 7 - uwaga nr 10)Głosowanie (L.p. 8 - uwaga nr 11)Głosowanie (L.p. 9 - uwaga nr 13)Głosowanie (L.p. 10 - uwaga nr 14)Głosowanie (L.p. 11 - uwaga nr 15)Głosowanie (L.p. 12 - uwaga nr 16)Głosowanie (L.p. 13 - uwaga nr 17)Głosowanie (L.p. 14 - uwaga nr 18)Głosowanie (L.p. 15 - uwaga nr 25)Głosowanie (L.p. 16 - uwaga nr 27)Głosowanie (L.p. 17 - uwaga nr 28)Głosowanie (L.p. 18 - uwaga nr 29)Głosowanie (L.p. 19 - uwaga nr 30)Głosowanie (L.p. 20 - uwaga nr 33)Głosowanie (L.p. 21 - uwaga nr 34)Głosowanie (L.p. 22 - uwaga nr 35)Głosowanie (L.p. 23 - uwaga nr 36)Głosowanie (L.p. 24 - uwaga nr 37)Głosowanie (L.p. 25 - uwaga nr 38)Głosowanie (L.p. 26 - uwaga nr 39)Głosowanie (L.p. 27 - uwaga nr 42)Głosowanie (L.p. 28 - uwaga nr 43)Głosowanie (L.p.29 - uwaga nr 44)Głosowanie (L.p. 30 - uwaga nr 45)Głosowanie (L.p. 31 - uwaga nr 46)Głosowanie (L.p. 32 - uwaga nr 47)Głosowanie (L.p. 33 - uwaga nr 48)Głosowanie (L.p. 34 - uwaga nr 49)Głosowanie (L.p. 35 - uwaga nr 50)Głosowanie (L.p. 36 - uwaga nr 51)Głosowanie (L.p. 37 - uwaga nr 52)Głosowanie (L.p. 38 - uwaga nr 54)Głosowanie (L.p. 39 - uwaga nr 55)Głosowanie (L.p. 40 - uwaga nr 56)Głosowanie (L.p. 41 - uwaga nr 57)Głosowanie (L.p. 42 - uwaga nr 58 i uwaga nr 71)Głosowanie (L.p. 43 - uwaga nr 59)Głosowanie (L.p. 44 - uwaga nr 60)Głosowanie (L.p. 45 - uwaga nr 61)Głosowanie (L.p. 46 - uwaga nr 62)Głosowanie (L.p. 47 - uwaga nr 63)Głosowanie (L.p. 48 - uwaga nr 64)Głosowanie (L.p. 49 - uwaga nr 65)Głosowanie (L.p. 50 - uwaga nr 66)Głosowanie (L.p. 51 - uwaga nr 67)Głosowanie (L.p. 52 - uwaga nr 68)Głosowanie (L.p. 53 - uwaga nr 69)Głosowanie (L.p. 54 - uwaga nr 70)Głosowanie (TABELA nr 2. L.p. 1 - dotyczy działki n...)Głosowanie (L.p. 2 - obręb Katarzynów)Głosowanie (L.p. 3 - dotyczy działki nr ew. 180/1 i...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia mi...)

4.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Koluszki jest organem prowadzącym. (druk nr 2) opiniuje Komisja Oświaty, Wychowania, Kultury oraz Spraw Młodzieży, referuje Zastępca Burmistrza

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Koluszki na rok 2022/2023. (druk nr 3) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, referuje Zastępca Burmistrza

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia śr...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w miejscowości Regny. (druk nr 4) opiniuje Komisja Mienia Komunalnego i Gospodarki Komunalnej, referuje Dyrektor Wydziału Inwestycji Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków. (druk nr 5) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, referuje Dyrektor Wydziału Inwestycji Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zasad udziela...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2022. (druk nr 6) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, referuje Skarbnik Gminy

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu...)

9.Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Koluszki na lata 2022-2032. (druk nr 7) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, referuje Skarbnik Gminy

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletni...)

10.Sprawy różne.

11.Zakończenie obrad.