XLV sesja Rady Miejskiej w Koluszkach

w dniu 2022-04-26, godz. 14:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2.Przyjęcie porządku obrad.

Głosowanie (Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad...)Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)

3.Informacja Burmistrza o pracach między sesjami. (druk nr 1)

4.Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2021. (druk nr 2) opiniuje Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska, referuje Dyrektor MGOPS

Głosowanie (Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gmin...)

5.Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2021 oraz potrzeby związane z realizacją zadań na 2022 rok. (druk nr 3) opiniuje Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska, referuje Dyrektor MGOPS

Głosowanie (Sprawozdanie z realizacji zadań z zakres...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2022 na terenie Gminy Koluszki oraz określenia sezonu kąpielowego. (druk nr 4) opiniuje Komisja Oświaty, Wychowania, Kultury oraz Spraw Młodzieży, referuje Dyrektor Wydziału Inwestycji Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpiel...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koluszkach z dnia 18 marca 2022 r. (druk nr 5) opiniuje Burmistrz Koluszek, referuje Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koluszkach z dnia 28 marca 2022 r. (druk nr 6) opiniuje Burmistrz Koluszek, referuje Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowego samochodu dla Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego. (druk nr 7) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, referuje Komendant Powiatowy Policji

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przekazania ś...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych Komendzie Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby policjantów przekraczający normę czasu pracy w 2022 roku. (druk nr 8) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, referuje Komendant Powiatowy Policji

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przekazania ś...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Różycy obręb nr 19. (druk nr 9) opiniuje Komisja Mienia Komunalnego i Gospodarki Komunalne, referuje Dyrektor Wydziału Inwestycji Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w miejscowości Przanowice, obręb Przanowice. (druk nr 10) opiniuje Komisja Mienia Komunalnego i Gospodarki Komunalnej, referuje Dyrektor Wydziału Inwestycji Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w Koluszkach, obręb 5. (druk nr 11) opiniuje Komisja Mienia Komunalnego i Gospodarki Komunalnej, referuje Dyrektor Wydziału Inwestycji Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. (druk nr 12) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, referuje Skarbnik Gminy i Sekretarz Gminy

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zakresu pomoc...)

15.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację zadania pn. "Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 2917E w Stefanowie gm. Koluszki". (druk nr 13) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, referuje Dyrektor Wydziału Inwestycji Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

16.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej w roku 2022 dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w formie realizacji zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2918E w miejscowości Wierzchy poprzez budowę ścieżki rowerowej”. (druk nr 14) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, referuje Dyrektor Wydziału Inwestycji Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

17.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację zadania pn. "Przebudowa przejść dla pieszych z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu w Gałkowie Małym gm. Koluszki". (druk nr 15) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, referuje Dyrektor Wydziału Inwestycji Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

18.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2022. (druk nr 16) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, referuje Skarbnik Gminy

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu...)

19.Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Koluszki na lata 2022-2031. (druk nr 17) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, referuje Skarbnik Gminy

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletni...)

20.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych dla Koluszkowskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w latach 2022-2025”. opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

21.Sprawy różne.

22.Zakończenie obrad.