XXXIX sesja Rady Miejskiej w Koluszkach

w dniu 2021-10-19, godz. 14:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2.Przyjęcie porządku obrad.

Głosowanie (1. Wprowadzenie projektu uchwały zmienia...)Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)

3.Informacja Burmistrza o pracach między sesjami. (druk nr 1)

4.Analiza oświadczeń majątkowych dokonana przez Przewodniczącą Rady Miejskiej w Koluszkach za rok 2020. (druk nr 2)

5.Analiza oświadczeń majątkowych dokonana przez Burmistrza Koluszek za rok 2020. (druk nr 3)

6.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021- 2025. (druk nr 4) opiniuje Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pn. Centrum Usług Wspólnych w Koluszkach oraz nadania statutu. (druk nr 5) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia sa...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki gruntu, położonej w mieście Koluszki, obrębie 2, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 39/10. (druk nr 6) opiniuje Komisja Mienia Komunalnego i Gospodarki Komunalnej

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad finansowania zadań przy realizacji programu polegającego na „Likwidacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Koluszki”. (druk nr 7) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zas...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2021 (druk nr 8) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu...)

11.Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Koluszki na lata 2021-2032. (druk nr 9) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletni...)

12.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Władysława Strzemińskiego w Koluszkach oraz zamiaru zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Władysława Strzemińskiego w Koluszkach. opiniuje Komisja Oświaty, Wychowania, Kultury oraz Spraw Młodzieży

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

13.Sprawy różne

14.Zakończenie obrad.