XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Koluszkach

w dniu 2021-09-27, godz. 14:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Informacja Burmistrza o pracach między sesjami. (druk nr 1)

4.Informacja z wykonania budżetu Gminy Koluszki, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2021 roku. opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

5.Informacja o przygotowaniu placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022. (druk nr 2) opiniuje Komisja Oświaty, Wychowania, Kultury oraz Spraw Młodzieży

6.Sprawozdanie z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Koluszki. (druk nr 3) opiniuje Komisja Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska

Głosowanie (Sprawozdanie z działalności Ochotniczych...)

7.Sprawozdanie z działalności KP PSP powiatu łódzkiego wschodniego za rok 2020. (druk nr 4) opiniuje Komisja Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska

Głosowanie (Sprawozdanie z działalności KP PSP powia...)

8.Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego w 2020 roku. (druk nr 5) opiniuje Komisja Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska

Głosowanie (Sprawozdanie z działalności Komendy Powi...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Koluszki. (druk nr 6) opiniuje Komisja Mienia Komunalnego i Gospodarki Komunalnej

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego prawa własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Koluszki. (druk nr 7) opiniuje Komisja Mienia Komunalnego i Gospodarki Komunalnej

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w Koluszkach, obręb 5. (druk nr 8) opiniuje Komisja Mienia Komunalnego i Gospodarki Komunalnej

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

12.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Koluszkach obręb nr 3. (druk nr 9) opiniuje Komisja Mienia Komunalnego i Gospodarki Komunalnej

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Żakowicach obręb nr 26. (druk 10) opiniuje Komisja Mienia Komunalnego i Gospodarki Komunalnej

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. (druk 11) opiniuje Komisja Mienia Komunalnego i Gospodarki Komunalnej

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Władysława Strzemińskiego w Koluszkach oraz zamiaru zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Władysława Strzemińskiego w Koluszkach. (druk nr 12) opiniuje Komisja Oświaty, Wychowania, Kultury oraz Spraw Młodzieży

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwi...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2021 (druk nr 13) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu...)

17.Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Koluszki na lata 2021-2032. (druk nr 14) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletni...)

18.Sprawy różne.

19.Zakończenie obrad.