XXXVI zdalna nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Koluszkach

w dniu 2021-07-20, godz. 14:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku na zadanie pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Koluszki wraz z rozbudową miejskiej oczyszczalni ścieków w Koluszkach” w ramach konkursu „Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych” (druk nr 1)

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

4.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku na zadanie pn. „Rozbudowa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Koluszki” w ramach konkursu „Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych” (druk nr 2)

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku na zadanie pn. „Przebudowa drogi Wierzchy – Świny” w ramach konkursu „Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych” (druk nr 3)

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów ewidencyjnych nr 4 i nr 6 miasta Koluszki (druk nr 4)

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2021 (druk nr 5 ) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu...)

8.Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Koluszki na lata 2021-2031. (druk nr 6) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletni...)

9.Zakończenie obrad.