XXX sesja Rady Miejskiej w Koluszkach

w dniu 2021-01-25, godz. 13:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Informacja Burmistrza o pracach między sesjami. (druk nr 1)

4.Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej za rok 2020. (druk nr 2)

Głosowanie (Sprawozdanie z działalności Rady Miejski...)

5.Sprawozdanie z działalności Komisji Rady za rok 2020. (druk nr 3)

Głosowanie (Przyjęcie sprawozdania z działalności Ko...)Głosowanie (Przyjęcia sprawozdania z działalności Ko...)Głosowanie (Przyjęcia sprawozdania z działalności Ko...)Głosowanie (Przyjęcia sprawozdania z działalności Ko...)Głosowanie (Przyjęcia sprawozdania z działalności Ko...)Głosowanie (Przyjęcia sprawozdania z działalności Ko...)Głosowanie (Przyjęcia sprawozdania z działalności Ko...)Głosowanie (Przyjęcia sprawozdania z działalności Ko...)Głosowanie (Przyjęcia sprawozdania z działalności Ko...)Głosowanie (Przyjęcia sprawozdania z działalności Sp...)

6.Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej na 2021 r. (druk nr 4)

Głosowanie (Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej na...)

7.Przyjęcie planu pracy Komisji Rady na 2021 r. (druk nr 5)

Głosowanie (Przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej...)Głosowanie (Przyjęcie planu pracy Komisji Budżetu i...)Głosowanie (Przyjęcie planu pracy Komisji Mienia Kom...)Głosowanie (Przyjęcie planu pracy Komisji Zdrowia, O...)Głosowanie (Przyjęcie planu pracy Komisji Oświaty, W...)Głosowanie (Przyjęcie planu pracy Komisji Ładu, Porz...)Głosowanie (Przyjęcie planu pracy Komisji Rolnej i S...)Głosowanie (Przyjęcie planu pracy Komisji Regulmanin...)Głosowanie (Przyjęcie planu pracy Komisji Skarg, Wni...)Głosowanie (Przyjęcie planu pracy Społecznej Komisji...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Łódzkiego Wschodniego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych w roku 2021. (druk nr 6) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia po...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Łódzkiego Wschodniego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji architektoniczno – budowlanej w roku 2021. (druk nr 7) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia po...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Łódzkiego Wschodniego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu rejestracji pojazdów w roku 2021. (druk nr 8) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia po...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Łódzkiego Wschodniego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych dla Referatu Obsługi Zamiejscowej Powiatowego Urzędu Pracy w roku 2021. (druk nr 9) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia po...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia na rok 2021 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia na rok 2021 specjalności i form kształcenia nauczycieli prowadzonych przez szkoły wyższe oraz placówki doskonalenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz ustalenia na rok 2021 maksymalnej kwoty dofinansowania do opłat pobieranych za doskonalenie zawodowe nauczycieli. (druk nr 10) opiniuje Komisja Oświaty, Wychowania, Kultury oraz Spraw Młodzieży

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia na...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różycy do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym. (druk nr 11) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia po...)

14.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Będzelin. (druk nr 12) opiniuje Komisja Regulaminowo - Statutowa

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

15.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Borowa I. (druk nr 13) opiniuje Komisja Regulaminowo - Statutowa

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

16.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Borowa II. (druk nr 14) opiniuje Komisja Regulaminowo - Statutowa

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

17.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Długie-Turobowice. (druk nr 15) opiniuje Komisja Regulaminowo - Statutowa

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

18.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Felicjanów. (druk nr 16) opiniuje Komisja Regulaminowo - Statutowa

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

19.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gałków Duży. (druk nr 17) opiniuje Komisja Regulaminowo - Statutowa

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

20.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gałków Mały Wschód. (druk nr 18) opiniuje Komisja Regulaminowo-Statutowa

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

21.Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gałków Mały - Zachód. druk nr 18) opiniuje Komisja Regulaminowo-Statutowa

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w s...)

22.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gałkówek Parcela. (druk nr 20) opiniuje Komisja Regulaminowo - Statutowa

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

23.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jeziorko. (druk nr 21) opiniuje Komisja Regulaminowo - Statutowa

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

24.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kaletnik. (druk nr 22) opiniuje Komisja Regulaminowo - Statutowa

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

25.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Katarzynów-Zygmuntów. (druk nr 23) opiniuje Komisja Regulaminowo - Statutowa

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

26.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kazimierzów. (druk nr 24) opiniuje Komisja Regulaminowo - Statutowa

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

27.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Lisowice-Erazmów. (druk nr 25) opiniuje Komisja Regulaminowo - Statutowa

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

28.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowy Redzeń. (druk nr 26) opiniuje Komisja Regulaminowo - Statutowa

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

29.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Przanowice. (druk nr 27) opiniuje Komisja Regulaminowo - Statutowa

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

30.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Regny. (druk nr 28) opiniuje Komisja Regulaminowo - Statutowa

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

31.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Różyca-Żakowice. (druk nr 29) opiniuje Komisja Regulaminowo - Statutowa

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

32.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stamirowice -Leosin. (druk nr 30) opiniuje Komisja Regulaminowo - Statutowa

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

33.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stary Redzeń. (druk nr 31) opiniuje Komisja Regulaminowo - Statutowa

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

34.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stefanów. (druk nr 32) opiniuje Komisja Regulaminowo - Statutowa

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

35.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Słotwiny. (druk nr 33) opiniuje Komisja Regulaminowo - Statutowa

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

36.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Świny. (druk nr 34) opiniuje Komisja Regulaminowo - Statutowa

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

37.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wierzchy. (druk nr 35) opiniuje Komisja Regulaminowo – Statutowa

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

38.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego planu rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych dla KPGK sp. z o. o. w latach 2022-2024. (druk nr 36) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

39.Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. (druk nr 37) opiniuje Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposo...)

40.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru, wielkości i granic Aglomeracji Koluszki (druk nr 38) opiniuje Komisja Mienia Komunalnego i Gospodarki Komunalnej

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

41.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2021 (druk nr 39 ) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu...)

42.Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Koluszki na lata 2021-2031. (druk nr 40 ) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletni...)

43.Sprawy różne.

44.Zakończenie obrad.