XXVIII zdalna nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Koluszkach

w dniu 2020-12-15, godz. 15:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru, wielkości i granic Aglomeracji Koluszki. opiniuje Komisja Mienia Komunalnego i Gospodarki Komunalnej

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia o...)

4.Zakończenie obrad.